Pisemne zapytanie E-7638/10 Fiorello Provera (EFD) do Komisji. Dzieci cierpiące na raka wodnego (cancrum oris)