Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wykładni art. 19 Regulaminu Parlamentu w sprawie kompetencji Przewodniczącego