Dikigorikos Syllogos Ioanninon przeciwko Parlamentowi i Radzie TITJUR Postanowienie Sądu pierwszej instancji (pierwsza izba) z dnia 16 lutego 2007 r. # Dikigorikos Syllogos Ioanninon przeciwko Parlamentowi Europejskiemu iRada Unii Europejskiej. # Skarga o stwierdzenie nieważności - Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - Uznawanie kwalifikacji zawodowych - Swoboda przedsiębiorczości - Adwokaci - Brak bezpośredniego i indywidualnego oddziaływania - Niedopuszczalność. # Sprawa T-449/05.