Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 czerwca 2009 r.