Pisemne zapytanie E-1975/08 skierowane przez: Carlosa Carnero Gonzáleza (PSE) do Komisji. odwiertów na Monte del Pardo