Pisemne zapytanie P-3854/07 skierowane przez: Konstantinosa Hatzidakisa (PPE-DE) do Komisji. decyzji tureckiego sądu kasacyjnego dotyczącej ekumenicznego patriarchy Konstantynopola