Pisemne zapytanie E-2872/08 skierowane przez: Marię Matsoukę (PSE), Anni Podimatę (PSE), Stavrosa Lambrinidisa (PSE) i Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji. wzrostu śmiertelności spowodowanej zanieczyszczeniem w Kawali