Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 258/2011 z dnia 16 marca 2011 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ( Dz.U. L 70 z 17.3.2011 )