Pisemne zapytanie E-3803/07 skierowane przez: Michla Ebnera (PPE-DE) do Rady. Międzynarodowego Trybunału ds. Ochrony Środowiska