Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 12 lipca 2012 r.