Pisemne zapytanie E-2333/07 skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji. funduszu spójności w Grecji