Pisemne zapytanie E-2683/08 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. zlikwidowania usług mieszanych w szpitalach NHS