Stanowisko Rady (UE) nr 2/2011 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju Przyjęte przez Radę w dniu 10 grudnia 2010 r.