Komisja przeciwko Niemcom TITJUR Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. # Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec. # Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Swobodny przepływ pracowników - Rozporządzenie nr 1612/68 - Premia emerytalna - Podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. # Sprawa C-269/07.