Pisemne zapytanie E-5590/10 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) do Komisji. Nawiązywanie kontaktów w celu sporządzenia europejskiej karty ofiar przestępstw