Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5508 – SOFFIN/HYPO REAL ESTATE) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG