Pisemne zapytanie E-9092/10 Daciana Octavia Sârbu (S&D) do Komisji. Zapasy żywności na wypadek kryzysu