Pisemne zapytanie E-003743/11 Jörg Leichtfried (S&D), Knut Fleckenstein (S&D), Jutta Steinruck (S&D), Evelyn Regner (S&D), Thomas Händel (GUE/NGL), Thomas Mann (PPE) i Udo Bullmann (S&D) do Komisji. Przegląd dyrektywy 96/67/WE w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty