Pisemne zapytanie E-0764/10 skierowali: Sławomir Witold Nitras (PPE), Piotr Borys (PPE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE) oraz Artur Zasada (PPE) do Komisji. Przyznanie pomocy publicznej Zakładom Chemicznym Police