Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5910 – Martank/MTTI/VTTI) Tekst mający znaczenie dla EOG