Sprawa C-629/11 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 4 października 2012 r. — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Zamówienie publiczne udzielone przez Komisję — Odrzucenie oferty — Obowiązek uzasadnienia — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 — Artykuł 100 ust. 2 — Termin na udzielenie odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 — Artykuł 149 ust. 2)