Pisemne zapytanie P-4456/07 skierowane przez: Andreasa Schwaba (PPE-DE) do Komisji. wyraźnie niekorzystnej sytuacji obywateli UE wykonujących mało dochodowe zajęcie w Niemczech, związanej z postanowieniami art. 1 a) ii) rozporządzenia 1408/71