Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5921 – Triton/Ovako Non-Wire Business) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG