Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5921 – Triton/Ovako Non-Wire Business) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst