Pisemne zapytanie E-1993/07 skierowane przez: Riccardo Ventrego (PPE-DE) do Rady. pytań dotyczących ceny politycznej, jaką rząd włoski musi zapłacić za porwanie Daniele Mastrogiacomo