Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4830 — CVC/Samsonite) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG