Sprawa T-5/07: Skarga wniesiona w dniu 5 stycznia 2007 r. — Belgia przeciwko Komisji