Pisemne zapytanie E-8932/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) do Komisji. Problem konkurencji w sektorze banków oszczędnościowych