TITJUR Komisja przeciwko Francji Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 3 czerwca 2008 r. # Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej. # Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Własność przemysłowa i handlowa - Wzory wspólnotowe - Artykuł 80 ust. 2 - Nieprzekazanie wykazu sądów. # Sprawa C-507/07.