Pisemne zapytanie E-3498/08 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. zabytków w Mosulu