Pisemne zapytanie E-3790/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) do Komisji. Zmuszanie obywateli UE w Hiszpanii do przeprowadzania procedury sprzecznej z dyrektywą 2004/38/WE