2012/469/UE: Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach komisji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, dotyczącego projektu regulaminu w sprawie systemów ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu i projektu regulaminu w sprawie zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego Tekst mający znaczenie dla EOG