Pisemne zapytanie P-3534/07 skierowane przez: Czesława Adama Siekierskiego (PPE-DE) do Komisji. środków ochrony roślin