Pisemne zapytanie E-1939/08 skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji. świadczenia usług socjalnych