Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1305/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw