Pisemne zapytanie E-2042/08 skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. pomocy wspólnotowych – przedsiębiorstwa CNB/CAMAC w Santo Tirso