Pisemne zapytanie E-010398/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji. Likwidacja organów doradzających w sprawie udziału społeczeństwa w kwestiach środowiskowych w Madrycie