Pisemne zapytanie E-010512/11 João Ferreira (GUE/NGL) do Komisji. Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – Napaść policji marokańskiej na posła do Parlamentu Europejskiego