Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2009 r. (Decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/EC lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE )