Pisemne zapytanie E-000771/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) do Komisji. Naruszenie wolności religijnej na Cyprze