Pomoc państwa – Niderlandy (Artykuły 107–109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) – Pomoc państwa MC 10/09 – Wykup instrumentów hybrydowych GHT1 przez ING Tekst mający znaczenie dla EOG