Pisemne zapytanie P-5816/06 skierowane przez: Jana Olbrychta (PPE-DE) do Komisji. Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa - proces wdrożeniowy