Pisemne zapytanie E-6412/10 Roberta Angelilli (PPE) do Komisji. Informacje dotyczące wykorzystania środków z programu w dziedzinie zdrowia publicznego przez gminę Urbino