Pisemne zapytanie E-005996/11 Willy Meyer (GUE/NGL) do Komisji. Pozasądowe wyroki śmierci wykonywane przez policję oraz zniknięcia w Kolumbii