Decyzja Komisji z dnia 03/07/2008 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.5179 - ERAMET / TINFOS) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)