Rozhodnutí Komise ze dne 03/07/2008 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.5179 - ERAMET / TINFOS) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (Pouze anglické znění je závazné)