Pisemne zapytanie P-004506/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) do Komisji. Regionalny program gospodarowania odpadami (PESDA)