Sprawa F-39/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 29 marca 2007 r. — Chassagne przeciwko Komisji (Urzędnicy — Wynagrodzenie — Koszty corocznych podróży — Przepisy mające zastosowanie wobec urzędników pochodzących z francuskiego departamentu zamorskiego — Artykuł 8 załącznika VII do regulaminu pracowniczego w brzmieniu zmienionym — Skarga oczywiście pozbawiona podstaw prawnych)