Pisemne zapytanie P-2677/09 skierował: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) do Komisji. Sprzedaż linii lotniczych Olympic Airways grupie MIG