/* */

Pisemne zapytanie E-2896/10 skierowała: Judith A. Merkies (S&D) do Komisji. Polowanie na ptaki (przepiórki i turkawki) na Malcie